HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

TIN TỨC SỰ KIỆN

 

Bạn đang ở đây

Hoạt động hè 2017 cùng HanelTrading

Hoạt động hè là hoạt động thường niên cùng Haneltrading, đây là cơ hội giúp các cán bộ công nhân viên gắn kết với nhau để tạo thành một tập thể bền vững